Ordet ohana er hawaisisk og betyr familie. "Ohana - for barn og ungdom", er en religiøst og politisk uavhengig frivillig organisasjon som jobber med inkludering og integrering. Konseptet legger vekt på at familier er bundet sammen, og medlemmene må samarbeide og huske hverandre.


Ungdomspanelet består av og bestyres av ungdommer som ønsker å bidra i frivillig arbeid og føre egne prosjekter.

Vi vil gjerne ha flere ungdommer med på laget. Ta kontakt med ungdomspanel for å bli bedre kjent og se hvordan du kan bidra.


Bli medlem


Bli frivillig


Støtte og donasjoner


Nyheter og blogg


Kontakt oss