Ordet ohana er hawaisisk og betyr familie. "Ohana - for barn og ungdom", er en religiøst og politisk uavhengig frivillig organisasjon som jobber med inkludering og integrering. Konseptet legger vekt på at familier er bundet sammen, og medlemmene må samarbeide og huske hverandre.

 

parsellhage barn

Prosjekt: Furuset Parsellhage
Sommer/Høst 2019

Vi skal opprette parsellhage på Furuset. Det er en fin aktivitet for barn å lære å dyrke og ta vare på planteliv, vanne plantene gjennom sommeren for så å høste et spiselig resultat. les mer om prosjektet her.

Gratis Samlivskurs for par med innvandrerbakgrunn

Har du et godt forhold? Er det utfordringer i hverdagen vi kan lære å takle bedre? Les mer om kurset her


Bli medlem


Bli frivillig


Støtte og donasjoner


Nyheter og blogg


Kontakt oss